NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ - POJAŠNJENJE

Objavljeno: 2021-07-20

Vezano za brojne upite dostavljamo popis obavezne dokumentacije za prijavu na natječaj za subvencionirani smještaj uz napomenu da je obvezno proučiti cjelokupnu dokumentaciju OVDJE

Studenti koji se prijavljuju za subvencionirani smještaj obavezno dostavljaju:

1. Potpisanu prijavu (OBRAZAC „A“)¸koji se popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje, potpisuje i dostavlja s ostalom dokumentacijom.

2. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obvezno upisanim brojevima OIB-a svih članova obitelji. Izjava se popunjava na internetu u nastavku obrasca „A“,  ispisuje, potpisuje i dostavlja s ostalom dokumentacijom. Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema čl. 14. st. 13. Pravilnika poslati izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB.

3. Ovjereni OBRAZAC „B“ (B1 – B4). Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi učilišta (studenti koji tek namjeravaju u jesenskom roku upisati prvi put prvu godinu preddiplomskog studija (brucoši preddiplomci) ga dostavljaju ispunjenog ali ga ne ovjeravaju u referadi). Studenti koji zbog upisa ili ispita ne trebaju dolaziti na visoko učilište mogu poslati ispunjeni obrazac e-mailom referadi svog visokog učilišta/odjela sa zamolbom da ovjereni i potpisani obrazac pošalju e-mailom natrag studentu, ali i obavezno Studentskom centru Dubrovnik na adresu smjestaj.dom@unidu.hr 

NAPOMENA: Studenti ne dostavljaju sve Obrasce „B“ (od B-1 do B-4) nego samo onaj koji se na njega odnosi.

Obrazac B-1 dostavljaju studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija ili drugi put upisuju prvu godinu studija bez završetka tog studija (već su ranije bili negdje upisani) uz napomenu da u tom slučaju dostavljaju i prijepis ocjena i ECTS bodove s prethodnog nezavršenog studija.

Obrazac B-2 dostavljaju studenti koji upisuju drugu ili treću godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija ili zaostajanje i drugu, treću, četvrtu ili petu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili zaostajanje

Obrazac B-3 dostavljaju studenti koji upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija

Obrazac B-4 dostavljaju studenti koji drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili zaostajanje

4. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u dom

5. Uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP u mjestu prebivališta ili iz sustava e-građani) ne starije od šest mjeseci ili kopiju osobne iskaznice (obje strane)

Studenti (brucoši preddiplomci) koji u 2021./2022. godini prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog studija, ili integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ne treba slati presliku završne svjedodžbe).  

Za popis ostale dokumentacije koju je potrebno dostaviti za ostvarenje dodatnih bodova na natječaj molim da proučite tekst natječaja i dodatna pojašnjenja.

Rok za prijavu na natječaj je 28. srpnja 2021. godine

Dokumentacija se dostavlja isključivo poštom ili posredstvom ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga (osim Obrasca B koji referade visokih učilišta dostavljaju e-mailom), preporučeno, na adresu:

STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK (NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)

KRALJA TOMISLAVA 7

20 000 DUBROVNIK 

Povratak na početnu stranicu