Osnovano Lokalno povjerenstvo za kontrolu studentske prehrane

Objavljeno: 2013-09-30

Sukladno odredbama iz čl. 19 st. 5. novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN, 120/13 od 27.9.2013.) ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik mr.sc. Marko Potrebica imenovao je Lokalno povjerenstvo za kontrolu studentske prehrane.    

Dinko Franotović, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku imenovan je za predsjednika Povjerenstva, a Mateo Konsuo, zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku i Jadranka Pantović, referent za studentski standard Studentskog centra u Dubrovniku kao članovi Povjerenstva.

Lokalno povjerenstvo daje mišljenje o cijenama, visini subvencije te odabiru, otkazivanju i drugim pitanjima u vezi s davateljima usluge. Također predlaže nove vrste obroka za prehranu studenata, daje preporuke o strukturi i sastavu obroka, vodeći računa o suvremenim saznanjima iz područja prehrane i prijedlozima davatelja usluge te o ostalim pitanjima u vezi s prehranom studenata. Ujedno prati izvršavanje obveza davatelja usluge u pogledu normativa i kvalitete jela koja davatelji usluge poslužuju u restoranima te razmatra nepravilnosti i propuste u izvršavanju usluga te Ministru predlaže odgovarajuće mjere. Obvezno je dati prethodno mišljenje Nacionalnom povjerenstvu u postupku odabira odnosno otkazivanja davatelju usluga. 

Povratak na početnu stranicu