UčlanjenjeČLANOVI STUDENT SERVISA

Članovi Student servisa mogu biti:

 • svi redoviti studenti, koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, 
 • redoviti studenti hrvatski državljani, koji studiraju izvan RH
 • osobe koje su završile studij, ali najdulje tri mjeseca od datuma diplomiranja, 
 • redoviti učenici završnih razreda srednjih škola (maturanti), koji se nalaze u postupku upisa na fakultet do 30. rujna tekuće godine

Redoviti studenti strani državljani se prije početka rada moraju prijaviti u Policijsku postaju (MUP) i dobiti potvrdu o privremenom matičnom broju i OIB-u, provjeriti imaju li obvezno zdravstveno osiguranje (i regulirati svoj status, ako nemaju) te nakon toga doći u Studentski centar gdje će im se izdati članska iskaznica i Ugovor o djelu redovitog studenta.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim OIB-om, imati prijavljeno boravište/prebivalište i obvezno zdravstveno osiguranje

NAPOMENA: Provjeriti imate li obvezno zdravstveno osiguranje možete na www.hzzo.hr U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).POTREBNI DOKUMENTI ZA UČLANJENJE
 • Studenti dostavljaju Uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta za tekuću ak. godinu ili preslike prve dvije str. indexa (fotografije i osobnih podataka) i zadnje stranice na kojoj je ovjeren upis tekuće akademske godine,
 • Maturanti se mogu privremeno učlaniti (do upisa na fakultet) i raditi od 15.6. do 30.9. ako dostave ispis svoje prijave (www.postani-student.hr) za odabrani studijski program („Moj odabir“ – prijavu kopirati u Word i isprintati) i potvrdu škole o upisu u 4. razred.
  Napominjemo da vam je škola dužna izdati potvrdu da ste upisani u 4. razred ove akademske godine, a ukoliko vam odbiju izdati potvrdu molimo da nas obavijestite.
 • osobna iskaznica (na uvid)
 • dokument s OIB (na uvid)
 • 1 fotografija manjeg formata
 • ugovor ili potvrdu banke (na uvid) s IBAN-om OSOBNOG žiro računa otvorenim kod poslovne banke s kojom Studentski centar Dubrovnik ima ugovor o poslovnoj suradnji. Studentski centar Dubrovnik trenutno ima potpisane ugovore o poslovnoj suradnji s sljedećim bankama:
  Pozivamo sve poslovne banke na suradnju, a Sporazum je nužan preduvjet jer je njegov sastavni dio i uputa za formatiranje datoteka za plaćanje.
  NAPOMENA: Studentski centar ne može utjecati na poslovne odluke banaka. Studenti na gornjim linkovima mogu pročitati uvjete banaka za otvaranje i održavanje žiro računa. Donošenjem kartice jedne od navedenih banaka smatrat će se da je student upoznat s uvjetima banke i da ih prihvaća. Za sve eventualne nejasnoće, upite i reklamacije studenti se trebaju obratiti u poslovnicu banke u kojoj su otvorili račun.

Član Studentskog centra Dubrovnik može tijekom godine uzimati neograničeni broj ugovora (najviše 7 dana prije početka ili tijekom ugovornog posla, a iznimno do 7 dana nakon obavljenog ugovornog posla) uz uvjet da prethodno izdane ugovore redovito vraća na obračun po isteku mjeseca za koji je izdan.

Za produženje studentske iskaznice i rad nakon 1.10. potrebno je donijeti postojecu iskaznicu i uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta u tekućoj akademskoj godini ili preslike prve dvije str. indexa (fotografije i osobnih podataka) i zadnje stranice na kojoj je ovjeren upis tekuće akademske godine.