Android aplikacija

iPhone aplikacija
Prijava za subvenciju studentske prehrane


Ukoliko se želite prijaviti na natječaj molimo kliknite na Obrazac Prijave na Natječaj za subvenciju studentske prehrane:

za studente koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet
za studente koji nemaju AAI@EduHr elektronički identitet