Android aplikacija

iPhone aplikacija
Studenti koji dođu studirati u Dubrovnik zasigurno će biti zadovoljni kvalitetom obroka što se nude u studentskom restoranu u Kavani „Teatar“, Iva Vojnovića 72 koji ima sklopljen ugovor o pružanju usluga studentske prehrane s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Studentskim centrom. Treba istaknuti da je kvaliteta prehrane na vrlo visokoj razini, te da raznovrsni meniji zadovoljavaju ukuse i onih najzahtjevnijih.


Subvencionirana prehrana na raspolaganju je svim redovitim studentima.


Da bi mogli koristiti povoljnosti studentske prehrane po subvencioniranim cijenama studenti trebaju posjedovati tzv. X-icu (X-ice se dobiju u studentskoj referadi pri upisu, a precizne upute mogu se naći na www.srce.hr).

Saldo na X-ici možete provjeriti na stranici:  www.cap.srce.hr/ProvjeraSaldo.aspx

Student plaća 7,00 kuna za kompletan dnevni obrok (juha, glavno jelo s prilogom, salata), dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinancira  16,10 kuna po obroku, što čini ukupnu cijenu studentskog obroka od 23,10 kuna. 

Početkom akademske godine Studentski centar raspisuje natječaj za subvencioniranje prehrane studenata. Subvenciju u iznosu 2,00 kn po obroku: 38,00 - 46,00 kn mjesečno (za studente koji imaju pravo na 1 obrok dnevno) ili 120,00 kn mjesečno (za studente koji imaju pravo na 2 obroka dnevno) uplaćuje Grad Dubrovnik na tekući račun studenta putem Studentskog centra.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata (NN 120/2013) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 8/2014) utvrđuju se kriteriji, način ostvarivanja i korištenja prava studenata na potporu Ministarstva za pokriće troškova prehrane. Na temelju pojedinačnih odluka ministra studentima se zbog posebnih geografskih i prometnih osobitosti prebivališta ili boravišta dodjeljuje razina prava 2, odnosno pravo na potporu za dva kompletna obroka dnevno.