Cjenik poslova


Zadnja izmjena: 11.06.2013


ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI UREDSKI POSLOVI
Administrativni i tajnički poslovi 20,00-25,00 kn/h
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu 20,00-25,00 kn/h
Unos podataka na računalu 20,00-25,00 kn/h
Programer 30,00-50,00 kn/h
Dostavljač 20,00 kn/h


RAD U UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI
Portir - bagažist 20,00-25,00 kn/h
Redar na plaži / bazenu 20,00 kn/h
Animator 20,00-25,00 kn/h
Sobarica 20,00-25,00 kn/h
Čistačica - spremačica 20,00 kn/h
Posluživanje - konobar 20,00 kn/h
Pomoćni radnik u kuhinji 20,00 kn/h
Točioc pića, kafe kuharica 20,00 kn/h
Pranje crnog suđa 22,00 kn/h
Rad u praonici rublja 20,00 kn/h
Pomoćni recepcioner 20,00 kn/h
Rad u skladištu - slaganje robe 20,00-25,00 kn/h
Rad u pekari 20,00-25,00 kn/h
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu 20,00-25,00 kn/h
Vrtlar 20,00-25,00 kn/h
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici 20,00 kn/h
Agencijski poslovi 20,00-25,00 kn/h
Predstavnik agencije 25.00 kn/h
Informator u turističkom uredu 20,00 kn/h
Turistički vodić - pratitelj 25,00-50,00 kn/h
Catering 20,00-30,00 kn/h
Prodaja karata /ulaznica/ 20,00 kn/h
Prodavač 20,00 kn/h
Pomoćni prodavač 20,00 kn/h
Prodavač na štandu 20,00 kn/h
Prodavač u duty-free prodavaonicama 25,00-30,00 kn/h
Unapređivač prodaje 20,00-25,00 kn/h
Tajni kupac 20,00-25,00 kn/h


ČUVARSKI POSLOVI
Čuvar eksponata na izložbama 20,00 kn/h
Čuvar objekta 20,00 kn/h
Čuvar na parkingu 20,00 kn/h


FIZIČKI POSLOVI
Iskop zemlje sa zatrpavanjem 25,00-30,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla 20,00-25,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata 25,00-30,00 kn/h
Prijenos arhive 20,00-25,00 kn/h
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ 20,00-25,00 kn/h
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ 20,00-25,00 kn/h
Rad u građevinarstvu 20,00-25,00 kn/h
Ukrcaj - iskrcaj otpada 20,00-25,00 kn/h
Čišćenje plaže 20,00-25,00 kn/h
Pranje ulica 20,00-25,00 kn/h
Čišćenje i pranje jahti/brodova 25,00-30,00 kn/h
Transport i montaža tehničke opreme 20,00-25,00 kn/h


OSTALI POSLOVI
Očitavanje električnih brojila 20,00 kn /h
Očitavanje vodomjera 20,00-22,00 kn /h
Snimanje na terenu /figurant/ 20,00-25,00 kn /h
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima 20,00-25,00 kn /h
Crtanje nacrta 20,00-25,00 kn /h
Anketiranje 20,00-25,00 kn /h
Rad na benzinskoj crpki 20,00 kn /h
Distribucija propagandnog materijala na terenu 20,00-25,00 kn /h
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži 20,00 kn /h
Rad na ljetnom festivalu 20,00-25,00 kn /h
Spasioc na moru 20,00-25,00 kn /h
Vozač 20,00 kn /h
Hostesa 20,00-25,00 kn /h
Rad u praoni automobila 20,00 kn /h
Gradska straža 35,00-45,00 kn /h
Inkasator 20,00-25,00 kn /h
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita 20,00-25,00 kn /h
Skiper 30,00-50,00 kn /h
Mornar 20,00-25,00 kn /h
Zemaljska domaćica u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h
Referent putničkog prometa u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h
Rukovatelj teretom u zračnoj luci 25,00-30,00 kn /h


PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika 25,00-30,00 kn/h
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 30,00-40,00 kn/h

NAPOMENA:

  • Navedene cijene satnice predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao.
  • Poslodavac može sa studentom ugovoriti višu satnicu za navedene poslove.

Odobrio:

Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik