Pristup informacijama
Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13 i 85/15) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru Dubrovnik

Ivana Hajvaz, mag.iur.

tel. 020/437-680
e-mail: ihajvaz@unidu.hr, scdu@unidu.hr