Pristup informacijama
Temeljem čl. 22 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03,144,/10) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru Dubrovnik

Ravnatelj mr.sc. Marko Potrebica,

tel. 020/437-680
e-mail: mpotrebica@unidu.hr