-->

  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 29.05.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 15.05.2017


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za OŽUJAK

Objavljeno: 26.04.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za VELJAČU

Objavljeno: 24.03.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za VELJAČU

Objavljeno: 13.03.2017


  KOMPLEKS STUDENTSKOGA DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Objavljeno: 03.03.2017

Stručni nadzor

 

Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., Sveučilište u Dubrovniku je provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge stručnoga nadzora nad izgradnjom i opremanjem Studentskoga doma.

 

Na objavljeni natječaj javila su se četiri ponuditelja, među kojima je kao najpovoljnija odabrana ponuda ponuditelja Institut IGH d.d.

 

Nakon proteka zakonskoga roka mirovanja Sveučilište u Dubrovniku je 1. ožujka 2017. s odabranim ponuditeljem sklopilo ugovor o javnim uslugama stručnoga nadzora.


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za siječanj

Objavljeno: 23.02.2017


  KOMPLEKS STUDENTSKOGA DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Objavljeno: 21.02.2017

Privremena informacijska ploča na gradilištu

Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., Sveučilište u Dubrovniku je izradilo i postavilo privremenu informacijsku ploču na ulazu na lokaciju gradilišta Studentskoga doma.

Privremena informacijska ploča sadrži osnovne elemente vidljivosti projekta: ambleme, podatke o projektu i sl. s naglaskom na one koji se odnose na bespovratno financiranje iz fondova Europske Unije. 

 


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za siječanj

Objavljeno: 16.02.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za listopad, studeni i prosinac

Objavljeno: 25.01.2017