-->

  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za SRPANJ

Objavljeno: 03.08.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za LIPANJ

Objavljeno: 26.07.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za LIPANJ

Objavljeno: 14.07.2017


  Poništenje postupka javne nabave izgradnje

Objavljeno: 14.07.2017

Sukladno zakonskoj obvezi i sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., nakon opsežnih priprema Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, početkom studenoga 2016. pokrenulo je otvoreni postupak javne nabave radova izgradnje Studentskoga doma.

U predmetnom postupku zaprimljeno je deset ponuda. Nakon postupka pregleda i ocjene ponuda, Sveučilište u Dubrovniku je šest ponuda ocijenilo valjanima te je 4. travnja 2017. donijelo Odluku o odabiru zajednice ponuditelja GH Holding d.d., Ljubljana i Presoflex gradnja d.o.o., Požega. Na navedenu Odluku žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) izjavio žalitelj Kamgrad d.d. DKOM je prihvatila žalbu te je Odluka o odabiru poništena, a predmet vraćen Sveučilištu u Dubrovniku na ponovni pregled i ocjenu ponuda.

Postupajući po rješenju DKOM-a, Sveučilište u Dubrovniku je provelo ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda. Uz konzultaciju sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), temeljem odredaba Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), 10. srpnja 2017. donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave jer je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava.


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za SVIBANJ

Objavljeno: 27.06.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 29.05.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 15.05.2017


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za OŽUJAK

Objavljeno: 26.04.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za VELJAČU

Objavljeno: 24.03.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za VELJAČU

Objavljeno: 13.03.2017