Povratak na
Odaberite natječaj: UNOS PRIJAVE
Prezime:
Ime:
Ime roditelja:
Spol:
Datum rođenja:
Osobni identifikacijski broj (OIB):
Jedinstveni matični broj građana (JMBG):
Jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG) - X-ica:   
Broj osobne iskaznice:
Mjesto izdavanja osobne iskaznice broj pošte: ili
mjesto:
Adresa prebivališta država:   ili upišite državu:
županija:
općina / grad:
broj pošte: ili
mjesto:
ulica, kućni broj i podbroj:
Broj telefona u mjestu prebivališta:
Broj mobitela:
E-mail adresa (Važno! Na E-mail Vam šaljemo prijavu.): (ako nemate E-mail adresu upišite od prijatelja)
Adresa u mjestu studiranja:
Broj telefona u mjestu studiranja:
Učilište (fakultet) na kojem studirate:
ŽELIM se prijaviti za subvenciju za smještaj:

Prioritet 2 odabirete iz razloga ako zbog manjeg
broja bodova ne dobijete smještaj iz prioriteta 1.
Prioritet 1:
Prioriret 2:
Prioriret 3:

Konto d.o.o. Varaždin (042 300 900) | Požega (034 281 580)
© Konto d.o.o.