-->

  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za lipanj

Objavljeno: 12.07.2018


  Potpisan Ugovor o javnim radovima gradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Objavljeno: 29.06.2018

Rektor prof. dr. sc. Nikša Burum i predstavnik izvođača radova, zajednice gospodarskih subjekata Ing-grad d.o.o.,Projektgradnja d.o.o. i Tromont d.o.o. Srđan Jončić potpisali su Ugovor o javnim radovima gradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku 29. lipnja 2018. u Rektoratu Sveučilišta. Iscrpnije...


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za svibanj

Objavljeno: 20.06.2018


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za svibanj

Objavljeno: 08.06.2018


  Izgradnja studentskog doma - donesena odluka o odabiru ponuditelja

Objavljeno: 22.05.2018

Izgradnja studentskog doma - donesena odluka o odabiru ponuditelja

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, kao ekonomski najpovoljniju ponudu odabralo je ponudu zajednice ponuditelja: ING-GRAD d.o.o., PROJEKTGRADNJA d.o.o. i TROMONT d.o.o., u iznosu od 145.953.475,35 HRK bez PDV-a.


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za travanj

Objavljeno: 21.05.2018


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za travanj

Objavljeno: 10.05.2018


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za ožujak

Objavljeno: 18.04.2018


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za ožujak

Objavljeno: 16.04.2018


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za veljaču

Objavljeno: 26.03.2018