Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za SRPANJ

Objavljeno: 03.08.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za LIPANJ

Objavljeno: 26.07.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za LIPANJ

Objavljeno: 14.07.2017


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za SVIBANJ

Objavljeno: 27.06.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 29.05.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za TRAVANJ

Objavljeno: 15.05.2017


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za OŽUJAK

Objavljeno: 26.04.2017


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata za VELJAČU

Objavljeno: 24.03.2017


  Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za VELJAČU

Objavljeno: 13.03.2017


  KOMPLEKS STUDENTSKOGA DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Objavljeno: 03.03.2017

Stručni nadzor

 

Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., Sveučilište u Dubrovniku je provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge stručnoga nadzora nad izgradnjom i opremanjem Studentskoga doma.

 

Na objavljeni natječaj javila su se četiri ponuditelja, među kojima je kao najpovoljnija odabrana ponuda ponuditelja Institut IGH d.d.

 

Nakon proteka zakonskoga roka mirovanja Sveučilište u Dubrovniku je 1. ožujka 2017. s odabranim ponuditeljem sklopilo ugovor o javnim uslugama stručnoga nadzora.