Isplaćene su subvencije za prehranu i smještaj za veljaču 2015.g.

Objavljeno: 13.03.2015


  Isplaćena subvencija za prehranu za siječanj 2015.g.

Objavljeno: 18.02.2015


  Isplaćena subvencija za smještaj za siječanj 2015.g.

Objavljeno: 10.02.2015


  Isplaćena subvencija za smještaj za prosinac 2014.g.

Objavljeno: 30.01.2015


  Isplaćena subvencija za prehranu za prosinac i subvencija za smještaj za studeni 2014.g.

Objavljeno: 29.01.2015


  Isplaćena subvencija za prehranu za listopad i studeni i subvencija za smještaj za listopad 2014.g.

Objavljeno: 28.01.2015