Uplaćena je subvencija za prehranu studenata za svibanj

Objavljeno: 16.06.2016


  Uplaćene su subvencije za smještaj i prehranu studenata za travanj

Objavljeno: 16.05.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za ožujak

Objavljeno: 05.04.2016


  Uplaćena je subvencija za smještaj studenata studenata za veljaču

Objavljeno: 21.03.2016


  Uplaćena subvencija za prehranu studenata za veljaču

Objavljeno: 16.03.2016


  Uplaćena subvencija za smještaj studenata za siječanj

Objavljeno: 02.03.2016